Het VFG stelt een bundel voor met poëzie die volwassenen met een beperking onder kundige leiding van enkele coaches hebben geschreven.

Ik krijg de eer en het genoegen om enkele gedichten uit die bundel voor te dragen.

http://www.vfg.be/Thema/Pages/ONTDOOID.aspx