VFG, de Vlaamse Federatie voor Gehandicapten, organiseert in KultuurHuis De Tijd Hervonden, 5 keer per jaar een ontmoeting voor mensen met een visuele beperking en hun partners/begeleiders. “Tijdloze woorden”, is de naam van deze ontmoetingen. Ik breng er telkens graag een programma met poëzie en/of verhalen.
Vandaag is dat: “Tijdloze verhalen.”