Zondag 4 september 2016:
Abdijsite Herkenrode in Hasselt
Om 13u15 – 14u15 – 15u15 – 16u15 – 17u15 brengen we
telkens een programma van 20’.
Godfried in de ban van woorden…..van Geert De Kockere.

In zijn bundel ‘voor elk wat liefs’ schreef Geert
De Kockere over verschillende soorten liefde in verschillende literaire genres:
gedichten, gedachten, sprookjes, verhalen, een toneelstukje….
Godfried in de ban van woorden brengt, in
combinatie met gitaarmuziek van Bart Rogiers, en in interactie met het publiek,
deze teksten tot leven.

www.toekoerfestival.be